Diplomingeniør i forretningsudvikling (BDE)


På BDE bliver man som studerende klædt på til at være ingeniør, iværksætter, leder og forandringsagent i en verden i hurtig forandring.

BDE er et sammensat uddannelsesforløb, hvor fagligheder, der støtter op omkring forretningsskabelse, er i højsædet. På BDE bliver projektorienteret undervisning kombineret med klasseundervisning og øvelser i teams. Der lægges stor vægt på at anvende varierende undervisningsformer – f.eks. rollespil, fysiske eksperimenter, studenterindlæg, gæstelærere fra industrien og inddragelse af IT.

Venlig hilsen
BDE foreningen

Sponsorer