På 1.-4. semester gennemfører man gruppevis projekter, i samarbejde med virksomheder, som ønsker at få løst en bestemt problemstilling. Disse såkaldte LOOP-projekter laves inden for det pågældende semesters fagområde for at skabe en praktisk læring. At projekterne kaldes et LOOP refererer til, at man som studerende skal genbruge så meget af den tillærte viden på foregående semestre som muligt.

Semestrene løber hhv. fra februar til juni og fra september til december, og projekttimerne ligger typisk koncentreret i de sidste 3 måneder på semestret.

På uddannelsens 5. semester skal man i et halvt års virksomhedspraktik.

Har i et projekt?

Kontakt BDE-foreningens bestyrelse her

Mangler i en studiepraktikant?

Kontakt BDE-foreningens bestyrelse her

Beskrivelse af fokus på de enkelte semestreprojekter

B2C Marketing Management

Det første semester fokuserer primært på afsætning og markedsføring på forbrugermarkedet. Her arbejder de studerende primært med planlægning og gennemførelse af markedsanalyser af nye produkter og serviceydelser. På dette semester er hovedfagene afsætnings- og virksomhedsøkonomi samt matematik. LOOP-projektet omhandler gennemførelsen af en større markedsanalyse for en virksomhed, samt deltagelse i et strategisk virksomhedsspil.

Der fokuseres i høj grad på forståelse for forbrugeradfærd, segmentering, prisfastsættelse og markedsundersøgelser for at afdække markedsbehovet og rentabiliteten af det produkt, der er i fokus. Eksempler på tidligere projekter på første semester er markedsanalyser for et nyt dansk elbils-koncept, eller for en ny varmepumpeløsning til parcelhuse. Til projektet er afsat ca. 50 skemalagte timer, dvs. totalt ca. 300 mandetimer. Hertil kommer ofte adskillige timer brugt i fritiden.

Concept Development (Konceptudvikling)

Har jeres virksomhed set et markedsbehov, men mangler ressourcerne til at udvikle det rette koncept baseret på de nyeste teknologier? Så er et projekt på andet semester det rigtige valg.

På andet semester bliver de studerende undervist i konceptudviklingsmodeller, grafisk kommunikation, 3D-modellering og fysik, og området for LOOP-projektet er teknologibaseret konceptudvikling. Dvs. de studerende kan tage udgangspunkt i en ny teknologi og udarbejde
innovative produktkoncepter ud fra denne. De kan også tage udgangspunkt i et markedsbehov og via screening af nye og eksisterende teknologier udarbejde innovative produktkoncepter her for. Igennem en struktureret proces baseret på tekniske og markedsrettede analyser, kreativ problemløsning udvikles et innovativt produktkoncept, der dækker de fundne behov og hjælper jeres virksomhed med at differentiere sig fra konkurrenterne.

Eksempler på innovative koncepter fra tidligere projekter på andet semester er et nyt korntørringskoncept, et lavenergi vindueskoncept baseret på modificeret træ eller automatisering af algeproduktion i Danmark. Der er afsat ca. 200 skemalagte timer, dvs. i alt ca. 1.200 mandetimer, til projektet.  Hertil kommer ofte adskillige timer brugt i fritiden.

Product Development (Produktudvikling)


På 3. semester vælger de studerende fysisk- eller it-linje. Så har jeres virksomhed et fysisk produkt, der trænger til en funktionsmæssig forandring eller nye features eller har i brug for en it-løsning i form af web-udvikling eller en simpel automatisering af processer? Så er et projekt på tredje semester en oplagt mulighed. Mulighederne for projekter er mange.

På tredje semester er hovedfagene på den fysiske linje konstruktion - materialelære og fremstillingsteknologi og mekanik. LOOP-projektet har fokus på enten produktudvikling eller produktforbedring. Der fokuseres på produktet og dets funktioner, samt
brugssituationen, og der arbejdes med nye tekniske løsninger, forbedringer til nuværende løsninger, materialer, mekanismer, styrkeberegninger mv. Resultatet er arbejdstegninger, specifikationer, styklister og en funktionel prototype.

Eksempler på tidligere projekter på tredje semester er innovative produktløsninger så som en mindre vindmølle egnet til containertransport, den filterløse gadefejemaskine eller optimering af en foderdoseringsenhed.

På it-linjen er hovedfagene industri 3.0 - Automatisering af industrielle anlæg og web technologies. LOOP-projektet har her også fokus produktudvikling- eller forbedring, men som it-baseret løsning, der kan være i form af en web page eller automatisering af industrielle anlæg eller en kombination heraf. Der fokuseres på dette semester på databaser, opbygning af hjemmesider, sensorer mm. Resultatet af et LOOP-projekt kan f.eks. være sensorsystem til lagerhåndtering med tilhørende database eller automatisering af udluftning ift. indeklimaet.

 Der er afsat ca. 200 skemalagte timer, dvs. i alt ca. 1200 mandetimer, til projektet. Hertil kommer ofte adskillige timer brugt i fritiden.

Strategic Management (Strategi & Ledelse)

Har I brug for at udvikle en ny strategi for jeres virksomhed, en afdeling, et produkt eller en ny forretningsenhed? Så er et projekt på fjerde semester en mulighed. 

På fjerde semester er hovedfagene Supply Chain Management samt Strategisk og Økonomisk analyse som den store spiller. Igennem interne og eksterne analyser identificerer projektgruppen din virksomheds kernekompetencer og strategiske muligheder for at skabe konkurrencemæssige fordele i forhold til konkurrenterne i et dynamisk marked. Der udarbejdes en ny strategi samt en plan for implementering vha. organisationsændringer eller belønningssystemer m.m. 

Eksempler på tidligere projekter på fjerde semester er strategiplaner for nye forretningsenheder, udvikling af produktstrategi for lanceringen af en ny type rottefælde og strategiudvikling for nyt videnscenter inden for militærleverancer. Der er afsat ca. 200 skemalagte timer, dvs. i alt ca. 1.200 mandetimer, til projektet. Hertil kommer ofte adskillige timer brugt i fritiden.

Ydeligere muligheder

Virksomhedspraktik (5. semester)

Kunne I tænke jer at få et tættere samarbejde med en enkelt studerende om en mere specifik opgave, er et halvt års virksomhedspraktik et oplagt valg.

Som led i diplomingeniøren i forretningsudvikling (BDE) på 3½ år skal samtlige studerende gennemføre et semesters praktik i en virksomhed.

Praktikken gennemføres indenfor et af tre områder eller en kombination heraf:
Business Development, Product Development eller Supply Chain Management. Business Developeren har fokus på at udvikle nye, innovative forretningsområder baseret på virksomhedens kernekompetencer.Product Manageren har fokus på udvikling af innovative produkter, salg, customer relationship management, strategisk planlægning m.m. Supply Chain Manageren har fokus på indkøb, leverandørsegmentering og -styring, B2B marketing m.m.

Studiejob (1-7. Semester)

Har I løbende ad hoc-opgaver, som ligger ud over de ansattes kompetenceområde? Så kan det være en rigtig god ide at ansætte en studerende fra BDE i jeres virksomhed. 

De studerende går rundt med mange specifikke kompetencer, som kan være relevante for netop din virksomhed. Overvej derfor muligheden for at ansætte en studerende fra BDE i et studiejob. En studerende i studiejob er ikke kun fornuftigt i et økonomisk perspektiv, det åbner også op for et stort netværk af eksperter inden for mange områder. Derud

over er motivationen høj fra de studerendes side, når fritidsjobbet er studierelevant, da de kan finde praktisk anvendelse for den viden, de har tilegnet sig igennem undervisningen. Hvem ved, måske bliver et fritidsjob til en fuldtidsstilling på et senere tidspunkt! 

studiejob