På 1.-6. semester gennemfører man gruppevis projekter, i samarbejde med virksomheder, som ønsker at få løst en bestemt problemstilling. Disse såkaldte LOOP-projekter laves inden for det pågældende semesters fagområde for at skabe en praktisk læring. At projekterne kaldes et LOOP refererer til, at man som studerende skal genbruge så meget af den tillærte viden på foregående semestre som muligt.

Semestrene løber hhv. fra februar til juni og fra september til december, og projekttimerne ligger typisk koncentreret i de sidste 3 måneder på semestret.

På uddannelsens overbygning skal man enten i et halvt års virksomhedspraktik eller tilknyttes en virksomhed over to år igennem mentorordningen.

bde-engineer1-small

Beskrivelse af de enkelte semestre

B2C Marketing Management

Det første semester fokuserer primært på afsætning og markedsføring på forbrugermarkedet. Her arbejder de studerende primært med planlægning og gennemførelse af markedsanalyser af nye produkter og serviceydelser. På dette semester er hovedfagene afsætnings- og virksomhedsøkonomi. LOOP-projektet omhandler gennemførelsen af en større markedsanalyse for en virksomhed, samt deltagelse i et strategisk virksomhedsspil. 

Der fokuseres i høj grad på forståelse for forbrugeradfærd, segmentering, prisfastsættelse og markedsundersøgelser for at afdække markedsbehovet og rentabiliteten af det produkt, der er i fokus.

Eksempler på tidligere projekter på første semester er markedsanalyser for et nyt dansk elbils-koncept, eller for en ny varmepumpeløsning til parcelhuse.. Til projektet er afsat ca. 50 skemalagte timer, dvs. totalt ca. 300 mandetimer. Hertil kommer ofte adskillige timer brugt i fritiden.

1

Concept Development (Konceptudvikling)

Har jeres virksomhed set et markedsbehov, men mangler ressourcerne til at udvikle det rette koncept baseret på de nyeste teknologier? Så er et projekt på andet semester det rigtige valg.

På andet semester bliver de studerende undervist i konceptudviklingsmodeller, grafisk kommunikation, 3D-modellering og fysik, og området for LOOP-projektet er teknologibaseret konceptudvikling. Dvs. de studerende kan tage udgangspunkt i en ny teknologi og udarbejde
innovative produktkoncepter ud fra denne. De kan også tage udgangspunkt i et markedsbehov og via screening af nye og eksisterende teknologier udarbejde innovative produktkoncepter her for. Igennem en struktureret proces baseret på tekniske og markedsrettede analyser, kreativ problemløsning udvikles et innovativt produktkoncept, der dækker de fundne behov og hjælper jeres virksomhed med at differentiere sig fra konkurrenterne.

Eksempler på innovative koncepter fra tidligere projekter på andet semester er et nyt korntørringskoncept, et lavenergi vindueskoncept baseret på modificeret træ eller automatisering af algeproduktion i Danmark. Der er afsat ca. 200 skemalagte timer, dvs. i alt ca. 1.200 mandetimer, til projektet.

2

Product Development (Produktudvikling)

Har jeres virksomhed et fysisk produkt, der trænger til en funktionsmæssig forandring eller nye features? Så er et projekt på tredje semester en oplagt mulighed. Det kunne også være en opgave indenfor web-udvikling eller e-handelder ønskes udarbejdet – mulighederne er mange.

På tredje semester er hovedfagene produktudvikling, fremstillingsteknologi og mekanik. LOOP-projektet har fokus på enten produktudvikling eller produktforbedring. Der fokuseres på produktet og dets funktioner, samt
brugssituationen, og der arbejdes med nye tekniske løsninger, forbedringer til nuværende løsninger, materialer, mekanismer, styrkeberegninger mv. Resultatet er arbejdstegninger, specifikationer, styklister og en funktionel prototype.

Eksempler på tidligere projekter på tredje semester er innovative produktløsninger så som en mindre vindmølle egnet til containertransport, den filterløse gadefejemaskine eller optimering af en foderdoseringsenhed. Der er afsat ca. 200 skemalagte timer, dvs. i alt ca. 1200 mandetimer, til projektet.

3

Strategic Management (Strategi & Ledelse)

Har I brug for at udvikle en ny strategi for jeres virksomhed, en afdeling, et produkt eller en ny forretningsenhed? Så er et projekt på fjerde semester en mulighed. 

På fjerde semester er hovedfagene strategiudvikling og organisation, og LOOP-projektet er en strategiudviklingsproces. Igennem interne og eksterne analyser identificerer projektgruppen din virksomheds kernekompetencer og strategiske muligheder for at skabe konkurrencemæssige fordele i forhold til konkurrenterne i et dynamisk marked. Der udarbejdes en ny strategi samt en plan for implementering vha. organisationsændringer eller belønningssystemer m.m. 

Eksempler på tidligere projekter på fjerde semester er strategiplaner for nye forretningsenheder, udvikling af produktstrategi for lanceringen af en ny type rottefælde og strategiudvikling for nyt videnscenter inden for militærleverancer. Der er afsat ca. 200 skemalagte timer, dvs. i alt ca. 1.200 mandetimer, til projektet.

4

Innovation Management (Innovationsledelse)

Har jeres virksomhed brug for at udvikle et nyt produkt eller forretningsområde med stor innovationshøjde og nyhedsværdi i markedet? Så er et projekt på femte semester oplagt. 

På dette semester undervises de studerende i innovationsledelse, ledelse af kreative processer og informationsteknologi. Området for LOOP-projektet er innovativ konceptudvikling. Specielt for femte semester skrives der desuden en separat rapport om jeres virksomheds innovationsevne samt strategiske muligheder for at forbedre denne. I projektet er der fokus på udviklingsprocessen, fra ide til faktura. De studerende gennemfører markedsundersøgelser for at påvise markedets behov, og igennem systematisk kreativitet og inddragelse af eksterne eksperter udvikles et innovativt produkt- eller servicekoncept.

Eksempler på tidligere projekter på femte semester er udvikling af et nyt koncept inden for industrialiseret boligbyggeri, udvikling af et innovativt koncept til livemusik- og eventbranchen, samt udvikling af nyt markedsføringskoncept. Der er afsat ca. 200 skemalagte timer, dvs. totalt ca. 1.200 mandetimer, til projektet.

5

B2B Marketing Management

Har jeres virksomhed brug for en markedeføringsstrategi for et nyt koncept til B2B-markedet, eller har I brug for undersøgelser af leverandør- og sourcingmuligheder? Så er sjette semester oplagt. 

På dette semester er hovedfagene B2B-marketing, sourcing og supplychain management. Det er de studerendes afslutningsprojekt på bachelordelen af deres uddannelse. Projektet kan enten udføres inden for et af de ovenstående områder eller et andet fagområde med forbindelse til et af de tidligere semestre. Det er op til den enkelte virksomhed og studerende at finde frem til en problemstilling. Et typisk B2B-marketingprojekt vil tage udgangspunkt i undersøgelser af din virksomheds kunder og leverandører, samt virksomhedens nuværende kompetencer med henblik på at udvikle et produkt-/service tilbud som er unikt, og som vil medføre konkurrencemæssige fordele i forhold til de konkurrerende produkter.

Tidligere projekter er fx udvikling af et servicefartøj til offshore-branchen og udvikling af et udgangskassekoncept til dagligvarebranchen. Da dette semester er afslutningen på uddannelsens grundforløb er der afsat flere timer til at arbejde med projektet. Der er dermed afsat ca. 260 timer, dvs. i alt ca. 1.560 mandetimer, til projektet på dette semester.

6

Ydeligere muligheder

Virksomhedspraktik (7-9. semester)

Kunne I tænke jer at få et tættere samarbejde med en enkelt studerende om en mere specifik opgave, er et halvt års virksomhedspraktik et oplagt valg.

Som led i den klassiske specialisering til professionsbachelor på BDE (4½ år) skal nogle af de studerende gennemføre et semesters praktik i en virksomhed, hvor de løser en konkret problemstilling.

Specialiseringen gennemføres indenfor et af tre områder:
Business Development, Product Development eller Supply Chain Management. Business Developeren har fokus på at udvikle nye, innovative forretningsområder baseret på virksomhedens kernekompetencer.Product Manageren har fokus på udvikling af innovative produkter, salg, customer relationship management, strategisk planlægning m.m. Supply Chain Manageren har fokus på indkøb, leverandørsegmentering og -styring, B2B marketing m.m.

Mentorordning (7-10. semester)

Ønsker I at styrke virksomhedens innovative profil og evne til konstant at skabe fornyelse? Så kan mentorordningen være det rette for jer.

Som overbygning til uddannelsens bachelordel tilbydes den studerende at læse videre til kandidat i teknologibaseret innovation og forretningsskabelse, som er en overbygning af 2 års varighed. Som led i kandidatforløbet skal den studerende tilknyttes en mentorvirksomhed, hvor der arbejdes to dage om ugen med implementering af den, i undervisningen tillærte viden, i virksomheden. Hermed får din virksomhed ikke bare en engageret mentorpraktikant, men også en enestående mulighed for at få adgang til en af landets mest videnstunge organisationer og et enormt vidensnetværk indenfor innovation, produkt- og procesinnovation. 

mentor

Studiejob (1-10. Semester)

Har I løbende ad hoc-opgaver, som ligger ud over de ansattes kompetenceområde? Så kan det være en rigtig god ide at ansætte en studerende fra BDE i jeres virksomhed. 

De studerende går rundt med mange specifikke kompetencer, som kan være relevante for netop din virksomhed. Overvej derfor muligheden for at ansætte en studerende fra BDE i et studiejob. En studerende i studiejob er ikke kun fornuftigt i et økonomisk perspektiv, det åbner også op for et stort netværk af eksperter inden for mange områder. Derud

over er motivationen høj fra de studerendes side, når fritidsjobbet er studierelevant, da de kan finde praktisk anvendelse for den viden, de har tilegnet sig igennem undervisningen. Hvem ved, måske bliver et fritidsjob til en fuldtidsstilling på et senere tidspunkt! 

studiejob

Har i et projekt?

Kom i kontakt med en vejleder her

Mangler i en studiepraktikant?

Kom i kontakt med en vejleder her

Læs mere i vores folder

Find den her!

folder