292020jul
Bestyrelsesskifte i BDE Foreningen

Af Philip Harder BDE ’18

Covid-19 og dets påvirkning på foreningslivet

Efter en længere planlægningsproces af Galla 2020, var der lagt op til en storslået fest i de genkendte lokaler ved Remissen Brande. Menuen var valgt og flere spændte BDE’ere nye som gamle havde gjort sig overvejelser til jakkesættet og kjolen på den gældende dag. Billetterne var solgt og datoen var på plads. Kort efter flød Corona-bølgen over Danmark, og det satte stopper for festivitassen. Galla blev, for første gang, aflyst. Det var en skuffelse for de frivillige i foreningen samt de studerende og undervisere, men med forhåbning om et Galla næste år.

Flere af de frivillige ildsjæle var begyndt at planlægge en sommerfest, ved afslutningen af eksaminerne, men blev desværre også sat på hold. Dette satte en dæmper på arbejdsgangen i foreningen, og lagde op til at kræve nye kræfter, for at få foreningen i fuld sving til at byde BDE ’20 en stor velkomst med sociale og faglige arrangementer i det kommende efterår.

BDE Foreningen har fået nye kræfter

Foreningen har længe været en organisation med ildsjæle, der efter bedste evne har arrangeret Julefrokost, Galla og bowlingaftener samt etableret kontakt til sponsorer, og skabt et godt fællesskab på tværs af BDE årgangene. Corona-situationen var uvant for os alle, og skabte samtidig mulighed for en omlægning af foreningsstrukturen.

En ekstraordinær generalforsamling blev afholdt i Business Factory d. 20. maj, efter at de vante lokaler ved BTECH var aflukkede grundet forsamlingsforbuddet. Økonomien i foreningen er sund, og gør det muligt for flere og større arrangementer i fremtiden. I samme forbindelse blev en ny bestyrelse etableret, hvor den forhenværende bestyrelse bestående af Philip Harder ’18 (Formand), Simon Friedrich ’18 (Kasserer), Christopher Larsen ’18 (Sponsorformand) og Michael Kristensen ’18 (Medieformand) alle afgik posterne.

I den forbindelse skal der lyde et stort velkommen til den nye formand Juliane Rask Maack ’19 og den nye kasserer Elisabeth Katballe ’19, som begge ligger, og har lagt, store kræfter i foreningen og ser en lys fremtid for foreningen. Af påbegyndte planlæggelser kan der nævnes en komplet opdatering af bde.dk, nye unikke arrangementer ikke set før samt en stor velkomst til BDE ’20.

Få sat ansigter på BDE foreningen her, og tag fat i dem på Universitetet hvis du har spørgsmål eller idéer til foreningens arrangementer og muligheder.

Det har været et spændende og lærerigt år som formand for foreningen, og jeg vil derfor benytte muligheden for at sende en stor tak til de frivillige ildsjæle i foreningen som har lagt mange timer og kræfter i at afholde de bedst mulige arrangementer for de studerende på BDE. Herudover en stor tak til de sponsorer, som har gjort det hele muligt. Tak for denne gang og god sommer!